Drepturile Pacientului

In baza Art.22 din Legea nr. 46 din 21 Ianuarie 2003, se fac publice urmatoarele:

1. Interviul d-nei Sanda Țăranu – la cerere