Pagina pacientului

(Condiții de internare și Informații privind externarea)

 

 

 

 
 

 

  

  Condiții de internare  
 

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:

a) spitalizare continua;

b) spitalizare de zi. 

 

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:

a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa īn pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala cont​inua;

b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;

c) tratamentul nu poate fi aplicat īn conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este nedeplasabil sau necesita izolare.

 
  Documente necesare pentru internare  
 

Va reamintim ca pentru internare este bine sa va prezentati aducand urmatoarele documente:
- buletinul de identitate/cartea de identitate

- cardul national de asigurari de sanatate
- adeverinta de asigurat

(Calitatea de asigurat poate fi dovedita si cu ajutorul sistemului electronic al CNAS

Īn cazul īn care persoana care necesită servicii medicale, medicamente, īngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale, ca urmare a interogării aplicaţiei menţionate  mai sus, apare neasigurată, aceasta va face dovada calităţii de asigurat cu adeverinţa de asigurat - eliberata de casa de asigurari la care este inscris asiguratul)
- talon de pensie (pentru pensionari)
- eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete, carnet sanatate)
- pentru cetateni straini: pasaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permis de sedere

 
     
  Informatii privind externarea  
 

Daca pacientul solicita concediu medical acesta se elibereaza numai in baza unei Adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni. 
Biletul de iesire, scrisoarea medicala, retetele, concediile medicale, biletele de trimitere (acolo unde este cazul) se ridica de catre pacient de la Secretariatele clinicilor pe baza actului de identitate.